Praktisk Information

1. Priser:
Alle priser som er oplyst på hjemmesiden er inkl. moms.

Til alle vores grillmenuer tilbyder vi en professionel GrillCater som tilbereder, griller og skærer for/ud i forbindelse med den valgte grillmenu. Kartofler, salater og andet tilbehør tilberedes og anrettes ligeledes af vores GrillCater, hos dig. Som udgangspunkt bliver GrillCateren indtil alle har spist!

GrillCateren skal du selv afregne inden han/hun forlader jer! Du kan betale GrillCateren kontant eller med MobilePay. Der afregnes kr 350,- pr/time (+ en time til transport mm) regnet fra ankomst til han/hun forlader stedet.

Er du en virksomhed med CVR nr, er det muligt at betale for GrillCateren via faktura.

2. Antal kuverter:
Der er et minimum på 40 kuverter (voksne), hvilket er gældende for alle menuer, med mindre andet er aftalt. Børn i alderen fra 0 – 5 år er gratis og børn i alderen 6 – 10 år er ½ pris. Vælger du at sammensætte din egen grillmenu, skal du være opmærksom på, at der også et minimum på kr. 200,- pr. kuvert.

3. Kørsel:
Ved alle Grillarrangementer  tillægges der et fast gebyr på kr. 600,- for kørsel, gældende for brofaste Øer i hele Danmark.

4. A´conto betaling:
I forlængelse af din ordre skal du indbetale et a´conto beløb på 15% af ordrens pålydende (Ved ordrer på over 500 kuverter opkræves et a´conto beløb på minimum 30%). A´conto beløbet skal betales senest 8 dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Du skal bruge FI-indbetalingskoden, som er oplyst nederst på din faktura.

Vi sender dig ikke en kvittering på at vi har modtaget din aconto indbetaling, her har du en kvittering fra din netbank! Skulle vi mod forventning ikke have modtaget din indbetaling, vil du høre fra vores bogholderi.

NB! A´conto beløb trækkes automatisk fra den endelige faktura!

Hvis du senere ønsker at annullere din ordre, betaler vi dig naturligvis a´conto beløbet tilbage, i så fald du annullerer inden 60 dage før arrangementet skal afholdes, herefter er pengene tabt.

5. Bekræftelse:
Ønsker du at acceptere et modtaget tilbud, skal du gøre det skriftligt pr. mail, herefter vil du modtage en ordrebekræftelse. Når du har modtaget din ordrebekræftelse og betalt a´conto beløbet, kan du være 100% sikker på vi har reserveret den oplyste dato for arrangementet til dig – ikke før!

For at undgå misforståelser skal du sikre dig, at alle aftaler og ændringer mv. er noteret, på din ordrebekræftelse!

6. Ændringer:
Du har mulighed for at ændre din ordre, herunder menu og antallet af kuverter, i indtil 8 dage før datoen for arrangementet. Herefter er antal og ordre bindende!

Har du modtaget en ordrebekræftelse, men ønsker at annullere din ordre, skal det ske skriftligt på mail info@grillcatering.dk senest 30 dage før, også selvom du ikke har indbetalt a´conto beløbet!

7. Betaling:
Du vil modtage en faktura pr. mail i ugen op til dit arrangement! Når du betaler via netbank skal du venligst bruge FI-indbetalingskoden, som er oplyst nederst på din faktura.

Det er ikke muligt at betale fakturaen kontant på selve dagen med mindre du laver en aftale herom, forinden. Hvis du betaler restbeløbet kontant på selve dagen, skal du have lige penge parat, da vi ikke har byttepenge med!

Du har også mulighed for at betale fakturaen med MobilePay. Du skal dog være opmærksom på, at du maksimum kan betale kr. 10.000 om dagen med MobilePay!

GrillCateren skal du selv afregne inden han/hun forlader stedet! Du kan betale GrillCateren kontant eller med MobilePay. Der afregnes kr 350,- pr/time (+ en time til transport mm) regnet fra ankomst til han/hun forlader stedet.

Er du en virksomhed med CVR nr, er det muligt at betale for GrillCateren via faktura.

8. Allergikere:
Vi laver ikke speciel kost til allergikere, da det kan være forbundet med stor risiko for allergikeren, ved selv den mindste fejl. Allergikeren kan nøjes med at spise de dele af grillmenuen der ikke indeholder “allergiprodukter”. Spørg gerne vores Catere til råds om indholdet i vores grillmenuer.

Allergikeren er også meget velkommen til selv at medbringe egne retter, som vi naturligvis gerne tilbereder på grillen, hvis det kræves.

9. Forhold:
Vi leverer maden i termokasser mv. inden vores grillpersonale ankommer. Vi foretrækker at du er hjemme til at tage imod chaufføren. Termokasserne skal ikke på køl men må gerne stå et køligt sted til vores grillpersonalle ankommer.

Vi ser helst, at der er maks. 25 m afstand fra parkering til der hvor udstyret skal placeres. Adgangsforholdene skal være uden umiddelbare forhindringer (trapper, kældergange, skråninger, bevoksning, hegn mv). Chaufføren aftaler med dig, hvornår det passer at afhente udstyret igen!

Det er dit ansvar at sørge for, frie adgangsveje og parkeringsplads samt parkeringstilladelse til vort personales bil, maks. 3500 kg (og evt. trailer).

Du skal sørge for, at der er en kontaktperson til at lukke vort grillpersonale ind ved ankomst.

Vi skal have adgang til køkkenforhold, som vi i lettere grad vil benytte os af (primært ovn og opvask, hvis det forefindes). Oplys os derfor gerne, hvilke faciliteter der er til rådighed når du bestiller. Det er naturligvis en forudsætning, at disse forhold er i god hygiejnisk stand.

Det er ligeledes dit ansvar at anvise os en placering, hvor underlaget kan tåle fx fedt, smuds, gløder mm. Vi kan ikke holdes ansvarlige for rengøring, reetablering og/eller erstatning af underlaget fx fliser, træterrassebrædder o.lign.

Der skal være en person tilstede, som kan hjælpe til med at bære grillen, hvis omstændighederne kræver det. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte os.

Vi medbringer altid pavillon til at stå under uanset vejret, pavillonen måler 3 x 3 meter. Endvidere medbringer vi selv buffetbord samt egne skåle og fade til buffeten. Buffetbordet opsættes ude under pavillonen – såfremt vejrforholdene tillader det!

Vores grillpersonalle ankommer 2-5 timer før forventet spisetid, afhængig af menuen og vi går ikke før alle, er færdige med at spise – hvilket forventes at vare ca. 2 timer afhængig af menu.

Bliver I mere end ½ time forsinket i forhold til det spisetidspunkt, som er oplyst på din ordrebekræftelse, skal du være opmærksom på at Grill Cateren kan være nødsaget til at slutte tilsvarende tidligere!

Du skal selv sørge for emballage til evt. overskydende rester.

Vi afhenter grillen umiddelbart efter vi er færdige og for at kunne transportere grillen, efterlader vi de resterende briketter/gløder i en foliebakke på stedet, som du den efterfølgende dag kan bortskaffe sammen med affaldet, som efterlades i en Dropbucket – vær dog opmærksom på tilbageværende gløder!

Skal arrangementet foregå et offentligt sted f.eks. park eller strand skal du sørge for at indhente de nødvendige godkendelser hertil.

Hvis vort grillpersonale skønner at forholdende ikke tillader at grille, forbeholder vi os retten til ikke at udføre opgaven, uden omkostninger for os.

10. Rengøring:
Du skal hverken bekymre dig om rengøring af grillen eller om opvask af skåle, fade osv – alt hvad vi har med, gør vi selv rent.

11. Garanti:
Vi medbringer tilstrækkeligt mængder af råvarer til det bestilte antal kuverter og garanterer, at der er mad nok til alle gæster med forbehold for, at det i nogle tilfælde kan hænde at gæsterne spiser dele af den bestilte menu op. Vi efterlader alle overskydende ”rester” af det tilberedte mad til dig. Vi forbeholder os dog retten til at tage emballeret varer med retur.

12. Force majeure:
En force majeure-begivenhed skal i henhold til denne aftale forstås som en uventet, udefrakommende, upåregnelig og alvorlig begivenhed, der gør en Parts opfyldelse af en væsentlig forpligtelse eller en del heraf umulig eller uoverkommelig for parten, f.eks. pandemi, terrorisme, nedbrud af maskiner og køretøjer, omfattende arbejdskonflikter, brande, eksplosioner, oversvømmelser mv., når disse i alvorlig grad vil påvirke Partens opfyldelse af sin forpligtelse.

13. Data:
Alle de oplysninger vi registrerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Da bogføringsloven kræver det, gemmes disse oplysninger i 5 år. De vil ikke blive solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart. Som registreret har du altid ret til og mulighed for indsigt, ligesom du kan gøre indsigelse mod en registrering. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at skrive eller ringe til os. Som ny kunde vil du automatisk modtage nyhedsmails med vores seneste nyheder og tilbud, hvilken du selvfølgelig kan afmelde til enhver tid.